Zoom Fire Transitions

Type: ZIP
Size: 1.48 GB
Source: Internet
Download

“Zoom Fire Transitions” là một tài nguyên hoặc bộ sưu tập hiệu ứng chuyển cảnh (transitions) được thiết kế để sử dụng trong việc chỉnh sửa video. Hiệu ứng này tạo ra sự chuyển tiếp độc đáo và thú vị giữa các phân đoạn video bằng cách sử dụng hiệu ứng lửa và phóng to (zoom).

Category: