Trailer Force – Cinematic Sound Effects Tool Kit

Type: ZIP
Size: 2.5 GB
Source: Internet
Download

Một “Cinematic Sound Effects Tool Kit” là một bộ sưu tập âm thanh chất lượng cao được thiết kế đặc biệt để sử dụng trong việc tạo ra âm thanh cho video, trailer phim, trò chơi video, và các tác phẩm điện ảnh khác