ROMANCE LUTS

Type: ZIP
Size: 92.65MB
Source: Internet
Download

Look-Up Tables (LUTs) là một công cụ quan trọng trong việc chỉnh sửa hình ảnh và video, giúp bạn thay đổi màu sắc, ánh sáng và tạo ra các hiệu ứng đặc biệt trong tác phẩm của mình.