Premium LUT Pack

Type: ZIP
Size: 16.07 MB
Source: Internet
Download

Đây là một công cụ hữu ích cho các nhiếp ảnh gia và nhà làm phim chuyên nghiệp và cũng có thể được sử dụng trong các dự án sáng tạo cá nhân.