Mocha Pro 2023

Mocha Pro là một phần mềm chuyên nghiệp được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực hậu kỳ, đặc biệt là trong công việc chỉnh sửa video và hiệu ứng hình ảnh. Được phát triển bởi công ty Boris FX, Mocha Pro có khả năng theo dõi chuyển động và xác định vị trí của các đối tượng trong video một cách tự động và chính xác.

Category: