Glitch Titles and Transitions

Type: ZIP
Size: 463.27 MB
Source: Internet
Download

Glitch Titles and Transitions là một loại hiệu ứng đặc biệt trong thiết kế đồ họa và chỉnh sửa video. Chúng được sử dụng để tạo ra các tiêu đề, chuyển cảnh và phần tử văn bản với hiệu ứng glitch hoặc sự nhiễu sóng, mang lại một cảm giác hiện đại, công nghệ và thậm chí là hậu kỳ cho tác phẩm của bạn

Category: