Glitch for After Effects

Type: ZIP
Size: 874.24 MB
Source: internet
Download

Sử dụng Glitch for After Effects giúp bạn thêm sự hiện đại và sáng tạo vào các dự án chỉnh sửa video của mình. Hiệu ứng glitch là một xu hướng thú vị trong thiết kế đồ họa và làm cho video của bạn nổi bật trong một loạt các ứng dụng sáng tạo.

Category: