Tạo cảnh thành phố trong môi trường 3D với City Road Builder Pro

City Road Builder Pro 2.1 for Blender

City Road Builder Pro là một plugin dành cho phần mềm Blender, với mục tiêu giúp tạo ra các cảnh đường phố và thành phố trong môi trường 3D một cách dễ dàng và nhanh chóng. Điều này có thể bao gồm tạo ra mạng lưới đường phố, tạo các loại kiến trúc như tòa nhà, cây cối, đèn đường, và các yếu tố khác liên quan đến một cảnh đô thị.

Tính năng của City Road Builder Pro 2.1 for Blender

Các tính năng chính của City Road Builder Pro có thể bao gồm:

  1. Tạo mạng lưới đường phố: Cung cấp các công cụ để tạo ra các con đường, phố, ngã tư, và các yếu tố giao thông khác.
  2. Tạo các loại kiến trúc: Cho phép bạn thêm các tòa nhà, nhà ở, tòa tháp, cây cối, vật phẩm đô thị, và các yếu tố khác vào cảnh.
  3. Tích hợp dễ dàng: Có thể tích hợp vào giao diện Blender một cách dễ dàng, cung cấp các công cụ thân thiện với người dùng để tạo cảnh đô thị.
  4. Tùy chỉnh và tạo hoạt hình: Có thể tùy chỉnh các thông số của cảnh và các yếu tố trong đó, cũng như tạo hoạt hình đường phố và thành phố.
  5. Tạo mô phỏng động: Có thể tạo ra mô phỏng động về giao thông đô thị, sự phát triển của thành phố qua thời gian, và các yếu tố khác.

Link tải: DOWNLOAD

Link dự phòng: DOWNLOAD

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *