Box Transitions for Afer Effects

Type: ZIP
Size: 23.7 MB
Source: Internet
Download

“Box Transitions for After Effects” là một tài nguyên hoặc bộ sưu tập hiệu ứng chuyển cảnh được thiết kế để sử dụng trong phần mềm chỉnh sửa video Adobe After Effects. Các hiệu ứng này tạo ra sự chuyển đổi độc đáo và thú vị giữa các phân đoạn video bằng cách sử dụng hiệu ứng hộp (box effects).

Category: