1000+ Line Icons Pack

Type: ZIP
Size: 49.19 MB
Source: Internet
Download

1000+ Line Icons Pack là một bộ sưu tập lớn gồm hơn 1000 biểu tượng được thiết kế dưới dạng đường nét (line icons). Các biểu tượng này thường có thiết kế đơn giản và tối giản, giúp bạn dễ dàng tích hợp chúng vào nhiều loại dự án thiết kế và phát triển ứng dụng.

Category: